11 de febr. 2010

Treballador: la gallina dels ous d'or


En un context de profunda crisi del capitalisme mundial, els intents desesperats dels diferents governs en suavitzar els efectes de la mateixa, mitjançant la injecció massiva de diners públics en l'economia, han arribat a la seva fi. Amb la metxa encesa del mercat de deute públic a Grècia, l'especulació massiva dels mercats financers ha començat a castigar les emissions de deute dels governs occidentals. L'estat espanyol ha fet sonar totes les alarmes en assolir una xifra escandalosa de 4 milions d'aturats i un 11,4% de dèficit públic l'any 2009, sent víctima de la fugida i de l'especulació del capital internacional.

L'esperpèntic sistema en el qual s'ha convertit el capitalisme, ha arribat a crear una situació en la qual els mercats financers que han rebut ajuts públics multimilionaris l'últim any, especulen contra els estats que precisament han donat aquests ajuts, pel risc d'impagament del deute dels mateixos. Lluny de no cedir a les voraces pressions del capital financer, el govern del PSOE ha claudicat i ha llançat un programa salvatge de retall de drets laborals, fent recaure sobre les classes treballadores el pes del deute públic i la crisi.

Aquest programa es basa en tres eixos de retalls històrics contra els treballadors, que consisteixen en una reducció dràstica de la despesa pública de 50 mil milions d'euros (no diuen d'on però ens ho podem imaginar), l'augment de l'edat de jubilació als 67 anys i del període de càlcul de les mateixes, i una proposta de reforma laboral que estableix les bases per negociar l'eliminació d'una sèrie de drets fonamentals dels treballador i treballadores.

4 de febr. 2010

Una altra Catalunya és possible!!


DECLARACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS DE CATALUNYA (FSCat 2010)


En el marc del II Fòrum Social Català, els moviments socials de Catalunya ens hem reunit a Barcelona, en uns moments en què la crisi global capitalista ens colpeix amb força, generant un augment de l’atur, la pobresa, les desigualtats i la repressió, sense precedents en les darreres dècades.


Davant d’aquesta situació, denunciem les polítiques dels governs i de les institucions internacionals, encaminades a recolzar i enfortir el sistema capitalista i patriarcal, responsable de la crisi, a socialitzar les pèrdues i augmentar l’explotació de la majoria de les persones i dels pobles per part d’una minoria que posseeix el poder econòmic mundial. Ens neguem a acceptar que els responsables d’aquesta crisi en surtin beneficiats, mentre que es consolida un sistema que mercantilitza tots els aspectes de la nostra vida.


Durant aquest primer semestre de 2010, la UE està presidida per l’estat espanyol i es pretén adoptar decisions importants, per desenvolupar el Tractat de Lisboa. Aquest Tractat, que manté en essència el contingut de la Constitució europea rebutjat per diferents referèndums, ha estat aprovat sense debat ni coneixement de la immensa majoria de la població europea, demostrant un cop més el caràcter antidemocràtic del procés de construcció política de la UE.


Com si res no hagués succeït en aquest darrer any, els governs europeus continuen basant el futur de la UE en les polítiques neoliberals i neocolonials. El Tractat de Lisboa consolida el lliure mercat i la competència com a l’element essencial de la política econòmica, al mateix temps que força la privatització dels serveis públics i de les pensions, precaritza el treball i incrementa la pobresa, afavorint l’acumulació de la riquesa en mans d’una minoria. Aquestes polítiques consoliden un sistema basat en l’explotació de les persones i la natura, que manté la injustícia climàtica, la desigualtat entre homes i dones, nega l’accés a un habitatge digne, alimenta la xenofòbia i el racisme, nega els drets dels pobles i provoca conflictes i guerres per motius econòmics.


Però nosaltres sabem que aquesta crisi ha estat provocada pel sistema capitalista i que no té sortida des de dins del propi sistema. Volem un canvi de sistema, que garanteixi els drets i les llibertats individuals i col·lectives, i que posi l’economia al servei de les persones, amb un model productiu destinat a satisfer les necessitats socials i respectuós amb la natura. Volem una democràcia econòmica social i solidària, sota el principi de la sobirania alimentària dels pobles. Volem una Catalunya en un món sense pobresa ni exclusió, amb ocupación estable i salaris dignes, amb serveis públics universals, gratuïts i de qualitat, amb plena igualtat entre dones i homes, on el treball reproductiu sigui compartit per tots i totes, sense discriminació per motius de nacionalitat, ètnia o orientació sexual, sense nuclears ni transgènics, on la desmilitarització, la pau i la solidaritat entre els pobles sigui una realitat.


Sabem que, per aconseguir aquests objectius i canviar les polítiques neoliberals de la UE, és necessària la mobilització social. Per això, fem una crida a organitzar una àmplia mobilització contra l’Europa del Capital, la Crisi i la Guerra, al llarg d’aquest semestre durant la presidència espanyola de la UE. En concret, cridem a organitzar una important mobilització els dies 4, 5, 6 i 7 de juny, durant la cimera de caps d’estat de la UE i dels països del Mediterrani, que tindrà lloc a Barcelona. També cridem a preparar les mobilitzacions de l’1 de Maig contra l’Europa del Capital, i a donar suport actiu a les convocatòries del 8 de Març, Dia de les dones.


També convidem a participar en les mobilitzacions que es faran a Madrid els dies 17 i 18 de maig, amb motiu de la cimera de caps d’estat UE-Amèrica Llatina. Per preparar aquestes mobilitzacions cridem a participar a l’Assemblea que tindrà lloc el proper dia 13 de febrer, a les 10 hores, a l’ateneu la torna, carrer Sant Pere Màrtir nún. 37 de Barcelona. Perquè no volem deixar el nostre futur en les mateixes mans de qui ens ha conduït a aquesta situació, ens hem de mobilitzar.


ENFRONT DE L’EUROPA DEL CAPITAL, LA CRISI I LA GUERRA
DEFENSAREM L’EUROPA SOCIAL, DELS POBLES I DE LA PAU


Barcelona, gener 2010