20 de febr. 2009

Empreses transacionals: Prou impunitat!


Des del 1944, les institucions que van néixer de l'acord de Bretton Woods s'han esforçat per aconseguir dos grans objectius: el primer, evitar que els joves Estats nascuts de la descolonització, i que engrossien les files de l'aleshores anomenat Tercer Món, caiguessin en la temptació d'incorporar- se a l'òrbita socialista. El segon va ser, i continua sent-ho, fomentar les condicions òptimes per continuar espoliant els recursos naturals i humans de les antigues colònies, un cop aconseguida la mal anomenada independència.

Per assolir el primer objectiu no van dubtar en recolzar amb mitjans econòmics governs de nul·la legitimitat democràtica a Xile, Indonèsia o Turquia. Per aconseguir el segon, l'aparell ideològic neoliberal ha proposat un model de "desenvolupament" basat en l'atracció de la inversió estrangera i en la captació de divises a través de l'exportació. Aquest model dibuixa una "divisió internacional del treball" en la qual els països empobrits són la fàbrica que proporciona mà d'obra barata i matèries primeres per produir béns que consumiran aquells que els puguin pagar.Firmes com Monsanto, Bayer o Syngenta introdueixen productes d'imprevisibles conseqüències ecològiques i devastadores conseqüències socials, jugant un paper clau en l'endeutament de la pagesia familiar i la seva expulsió cap als suburbis de les grans ciutats per cercar feines assalariades.

El nombre de persones desposseïdes de terres és una font inesgotable de mà d'obra en la indústria global. Si hi ha treballadors i treballadores disposats a realitzar jornades de 16 hores per salaris inferiors als 80 euros mensuals al sud-est asiàtic és perquè l'alternativa és la més absoluta misèria.Pensar que aquest "desenvolupament" és l'inici d'un camí cap a la societat del benestar és un error que parteix de premisses equivocades. Les empreses transnacionals no inverteixen en un país per millorar les condicions de vida de la seva ciutadania, sinó per aconseguir beneficis, aplicant, si cal, estratègies violentes. De l'estratègia antisindical de conegudíssimes firmes de l'agroindústria, neixen les denúncies relacionades amb el finançament d'assassinats de sindicalistes a Colòmbia.

Degut a la priorització dels indicadors financers sobre la dignitat de les persones, una de les majors empreses extractives de capital espanyol té al seu haver diversos litigis oberts per vulnerar els drets de poblacions indígenas a Bolívia. Pel suport de les grans transnacionals a règims totalitaris, sindicalistes de factories de roba esportiva de la Xina pateixen agressions en el marc d'una duríssima repressió...

Mentrestant, Coca-Cola va presentar al 2006 uns beneficis de més de 700 milions de dòlars, Inditex es converteix en la firma de moda més important del planeta i rep un efectiu net de 8.196 milions d'euros per les seves vendes, Puma obté un benefici net superior als 500 milions d'euros al 2007, Repsol incrementa els seus beneficis en un 36% en el primer trimestre de 2008 amb uns guanys de 1.212 milions de dòlars...

5 de febr. 2009

La vella Europa escombrant cap a casa


En el marc de la VI Ronda de Negociació de l'Acord d'Associació entre UE i Amèrica Central (Brussel·les, 26-30 de gener 2009), diferents organitzacions internacionals han organitzat una gira europea que denuncia els impactes que aquests acords comercials poden tenir sobre els drets econòmics, socials i culturals, així com sobre la igualtat de gènere a l'Amèrica Central.

Aquesta gira europea arriba el proper dia 11 de febrer a Barcelona amb la xerrada "Els interessos comercials de la UE a Centreamèrica: resistències i alternatives”, que impulsen diferents organitzacions, com SETEM, Acsud-Las Segovias o Àgora Nord-Sud. Yadira Minero, Coordinadora del Programa Dona i Maquila del Centre de Drets de Dones (CDM) i Jesus Garza coordinador tècnic de Coalició Hondurenya d'Acció Ciutadana (CHAAC) ens parlaran de l'impacte dels Acords d'Associació sobre les dones i la sobirania alimentària. El dia següent estaran a Madrid, on es reuniran amb representants del govern espanyol.