28 de set. 2009

L'Existència dels paradisos fiscals

Existeixen desenes d’ells i la majoria es troben sota la protecció de les antigues potencies colonials. Segons dades de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en aquests paradisos es diposita el 13% del PIB mundial. Això suposa una pèrdua anual de capital de aproximadament 600.000 milions de dòlars.


Una molt petita part d'aquesta xifra seria de sobres suficient per cobrir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per reduir la pobresa a la meitat abans de l’any 2015, valorats en 40.000 o 60.000 milions de dòlars. Així i tot, paral·lelament, els bancs centrals del món injecten milers de milions d’euros al mercat per pal·liar l’actual crisi econòmica.


A qui beneficia tot això? Segurament que els grans defensors del capitalisme actual ens podrien donar una resposta al respecte, però es clar, cal fer veure que tot plegat es fa en nom del progrés econòmic de la societat...